На замовлення НДФІ при Міністерстві фінансів України

Страница для печати


  • Розробка пропозицій щодо удосконалення управління державним боргом з урахуванням зарубіжного досвіду.

  • Досвід реформування бухгалтерського обліку у державному секторі Великобританії.

  • Нормативно – правове забезпечення впровадження положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Біологічні активи».

  • Становлення державної політики підтримки місцевого самоврядування.

  • Удосконалення підходів щодо визначення оптимального рівня оподаткування в Україні.